Elektrifikasyon tesisleri aşağıdaki sistemlerden oluşmaktadır:

Katener telleri

  • Bir taşıyıcı iletken (portör teli)
  • Bir kontak teli (seyir teli)
  • Kontak telinin taşıyıcı iletkene asılmasını sağlayan pandüller
  • Diğer irtibat telleri

Katener iletkenlerini taĢıyan direkler ve konsol donanımları

  • Topraklama, işaretli uyarılar, yükseklik sınırlama portalları vb. gibi koruma teçhizatlarıdır.

Elektrifikasyon besleme merkezleri

  • Trafo merkezleri
  • Cer postaları

Telekomand (uzaktan kumanda) sistemi

Muhabere sistemi

Hızlı Tren Elektrifikasyon